schoolplein-nieuws 1

29-05-2020
Geachte ouders/ verzorgers,

Hierbij ontvangt u de eerste uitgave van het schoolplein-nieuws.
Na het akkoord van de gemeenteraad op 28 mei 2020 voor het verstrekken van een financiële bijdrage, zal binnenkort het plein aangepakt gaan worden.
Dit proces willen wij graag met u delen middels het schrijven van o.a. een nieuwsbrief en een bijeenkomst waarin de plannen worden gepresenteerd.
Voor de inrichting van het schoolplein wordt er nauw samengewerkt met Fabiola Schaap. Zij heeft dan ook op zich genomen de communicatie deels op zich te nemen.
Wij wensen u veel leesplezier.

met vriendelijke groet,
Sieta Dolstra

Leerlingen aan het woord

"Wij vinden het leuk op De Koningsspil omdat we een moestuin met schommel hebben"

"En de juffen houden van grapjes en vinden pesten écht niet leuk!"- Leerlingen groep 4