definitief rapport van het herstelopdracht vanuit de Inspectie van Onderwijs

14-02-2020
Geachte ouders en verzorgers,

Op 14 oktober 2019 heeft de inspecteur van onderwijs een bezoek gebracht aan onze school. Zijn oordeel was een voldoende op alle opdrachten die er aan ons onderwijs gesteld waren.
Het wachten was op het definitieve rapport. Dit is nu binnen en trots willen wij dit met u delen.
In het nieuwsbericht is de beoordeling te lezen van onze school. In de bijlage kunt u het hele rapport lezen.

Openbaarmaking van het rapport
In de vijfde week na de definitieve vaststelling is het rapport openbaar op de website, www.onderwijsinspectie.nl

met vriendelijke groet,
Sieta Dolstra, dir.
.
Resultaten herstelonderzoek: obs De Koningsspil 
4 . 
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het herstelonderzoek bij obs De Koningsspil. De standaard Resultaten is onderzocht op de school en tevens is bekeken of voldaan is aan de twee herstelopdrachten (standaard Aanbod en Kwaliteitszorg). De overige kernstandaarden, Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen en Veiligheid, zijn geverifieerd in een gesprek. 
 
In november 2018 hebben wij op obs De Koningsspil een kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risico's uitgevoerd en het oordeel Onvoldoende toegekend. 
 
Op 14 oktober 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in kaart gebracht en kennen nu het oordeel Voldoende toe. De school voldoet aan de wettelijke vereisten en realiseert basiskwaliteit. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer. 
Conclusie 
De school heeft de kwaliteit van het onderwijs verbeterd. Dit heeft geleid tot een aanbod dat beter afgestemd is op de leerlingenpopulatie, een sterkere kwaliteitszorg en hogere leerresultaten. In tegenstelling tot het vorige onderzoek is de standaard Resultaten nu als Voldoende beoordeeld. Daarmee heeft het bestuur alle tekortkomingen hersteld. 
 
 

Ouders aan het woord

"De school biedt een veilige, maar toch uitdagende omgeving "

"De school heeft bewezen niet bang te zijn voor verandering en probeert het beste uit het eigen team, kinderen en de ouders te halen." - Jasmijn