Hier vindt u het laatste nieuws van De Koningsspil

Hier vindt u het laatste nieuws van De Koningsspil
Nieuws 2017 - 2018
definitief rapport van het herstelopdracht vanuit de Inspectie van Onderwijs
14-02-2020 - Geachte ouders en verzorgers, Op 14 oktober 2019 heeft de inspecteur van onderwijs een bezoek gebracht aan onze school. Zijn oordeel was een voldoende op alle opdrachten die er aan ons onderwijs gesteld waren. Het wachten was op het definitieve rapport. Dit is nu binnen en trots willen wij...

Ouders aan het woord

"Het is belangrijk dat mijn kinderen naar school gaan in het dorp en buurtgenootjes ontmoeten"

"De school vervult echt een dorpsfunctie; er worden steeds meer activiteiten georganiseerd in en rond de school." - Nicolette