Onze visie

In een veilige leeromgeving leren leerlingen, leerkrachten en ouders samen met en van elkaar. Daarbij kijken we voortdurend naar wat elk kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen in onze huidige samenleving. We vinden de zogenaamde zaakvakken belangrijk (denk aan lezen, schrijven en rekenen) én we kijken verder dan dat. Ook de ontwikkeling van creatief talent, beweging en motoriek, sociale vaardigheden, natuur en techniek zijn belangrijk. Hoe werk je samen aan een opdracht? Hoe laat je jouw mening horen met respect voor de ander? Ga zelf maar eens onderzoeken hoe je het antwoord op jouw leervraag kunt vinden! Belangrijk zijn een onderzoekende en ondernemende houding, kunnen samenwerken en communiceren met anderen en creativiteit. De leerkracht ondersteunt en motiveert je daar bij.

Onze kernwaarden
Wij werken met onze ouders, leerlingen en partners samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar hen en naar onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en onze school. En dat doen we vanuit onze kernwaarden:
  1. We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in onszelf.
  2. We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen.
  3. We tonen meesterschap in wat we doen!

Meer weten?
Wilt u eens een kijkje komen nemen op onze school, meld u dan hier aan voor een rondleiding.
Wilt u meer lezen over onze school en ons onderwijs dan verwijs ik u naar onze Schoolgids 2022-2023.pdf en Schoolondersteuningsprofiel.pdf.

 

Ouders aan het woord

"Op de Koningsspil staat het kind centraal."

"Er wordt alles gedaan om te zorgen dat het kind de juiste begeleiding en onderwijs krijgt. Kinderen worden positief gestimuleerd." - Bregit