Onze visie

In een veilige leeromgeving leren leerlingen, leerkrachten en ouders samen met en van elkaar. Daarbij kijken we voortdurend naar wat elk kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen in onze huidige samenleving. We vinden de zogenaamde zaakvakken belangrijk (denk aan lezen, schrijven en rekenen) én we kijken verder dan dat. Ook de ontwikkeling van creatief talent, beweging en motoriek, sociale vaardigheden, natuur en techniek zijn belangrijk. Hoe werk je samen aan een opdracht? Hoe laat je jouw mening horen met respect voor de ander? Ga zelf maar eens onderzoeken hoe je het antwoord op jouw leervraag kunt vinden! Belangrijk zijn een onderzoekende en ondernemende houding, kunnen samenwerken en communiceren met anderen en creativiteit. De leerkracht ondersteunt en motiveert je daar bij.

Onze kernwaarden
Wij werken met onze ouders, leerlingen en partners samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar hen en naar onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en onze school. En dat doen we vanuit onze kernwaarden:
  1. We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in onszelf.
  2. We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen.
  3. We tonen meesterschap in wat we doen!

Meer weten?
Wilt u eens een kijkje komen nemen op onze school, meld u dan hier aan voor een rondleiding.
Wilt u meer lezen over onze school en ons onderwijs verwijs ik u naar onze schoolgids, Vensters Schoolgids 2020-2021.pdf.

 

Ouders aan het woord

"Het is belangrijk dat mijn kinderen naar school gaan in het dorp en buurtgenootjes ontmoeten"

"De school vervult echt een dorpsfunctie; er worden steeds meer activiteiten georganiseerd in en rond de school." - Nicolette