Schoolinformatie

Continurooster
We werken op De Koningsspil met een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn.

Vakanties en vrije dagen
Studiedag 14 oktober 2021
Studiedag Opspoor 15 oktober 2021
Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Studiedag 17 november 2021
Vrije dag 24 december 2021
Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari 2022
Studiedag 28 februari 2022
Goede vrijdag en Tweede Paasdag 15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaartsdag en Vrije dag 26 mei en 27 mei 2022
Pinksterdag 6 juni 2022
Studiedag 7 juni 2022
Zomervakantie
(start op 15 juli v.a. 12.00 uur)
16 juli t/m 28 augustus 2022

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de onderstaande link https://www.opspoor.nl/pagina/356/Verlof+en+vakantie.

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie toch besluit een verlofaanvraag te doen, kunt u zich melden bij de directie voor een verlofformulier. Het verlofformulier wordt, voorzien van bewijs dat er echt een geldige reden is voor verzuim, ingeleverd bij de directie.

 

Ouders aan het woord

"De school biedt een veilige, maar toch uitdagende omgeving "

"De school heeft bewezen niet bang te zijn voor verandering en probeert het beste uit het eigen team, kinderen en de ouders te halen." - Jasmijn