Ons team

Op de Koningsspil staat een team enthousiaste professionals klaar om het beste uit de kinderen te halen!

Ons team ziet er als volgt uit:
 • Groepsleerkrachten: zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerling gegevens, contact onderhouden met ouders. Nemen deel aan vergaderingen en participeren in werkgroepen.
 • Onderwijsassistenten: verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning.
 • Intern begeleider: houdt zich vooral bezig met de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. De begeleider bespreekt de problemen van deze leerlingen met de leerkracht, onderhoudt contact met de ouders en externe instanties en zorgt voor voorwaarden om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling.
 • Vakdocent bewegingsonderwijs: is verantwoordelijk voor de motorische leerlijn binnen de school. Daarnaast het ontwikkelen van een naschools aanbod voor de jeugd in de omgeving.
 • Vakdocent HVO: onderzoekt samen met de leerlingen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. De leerlingen krijgen de gelegenheid om zo een eigen waardenbesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.
 • Vakdocent muziek: verzorgt het muzikale aanbod bij ons op school en begeleidt de leerkrachten bij het uitvoeren van het verantwoord muziekonderwijs.
 • Coördinator VVE-specialist Jonge Kind: werkt vanuit vier invalshoeken: inhoud, begeleiding, ontwikkeling en beleid, het onderwijs aan jonge kinderen binnen onze school verder vorm te geven. Dit gebeurt vanuit actuele theorieën en praktijkonderzoek vanuit het idee dat jonge kinderen met de hulp van de leerkracht 'lerend spelen' en spelend leren'.
 • Rekencoördinator: stuurt aan op verbeteringen van de kwaliteit in de school ten aanzien van het rekenen-wiskunde wat betreft het vakdidactische repertoire, het enthousiasmeren van collega's en het begeleiden en helpen om planmatige veranderingen op te zetten. 
 • Coördinator science: coördineert het onderwijs op het terrein van wetenschap en techniek.
 • Coördinator IT: coördineert het IT-onderwijs in de school gericht op de 21e eeuwse vaardigheden. De IT-coördinator stuurt ook de groep 'Toekomstmakers' aan. De Toekomstmakers van de school ontdekken, testen, leren over en geven les over nieuwe IT-toepassingen. 
 • Coördinator ICC: is de verbindende schakel tussen school en de culturele omgeving. De coördinator regelt het aanbod in de school in het kader van cultuureducatie, schrijft het beleid en verzorgt de relaties met culturele partners.
 • Administratief medewerker: verantwoordelijk voor administratieve en secretariële werkzaamheden.
 • Conciërges: zij zorgen voor een veilig schoolklimaat door o.a. toe te zien op een opgeruimde omgeving, beheren en uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden met daarnaast een lichte administratieve taak.
 • Directie: draagt zorg voor kwaliteit, organisatie, sfeer, begeleiding en het welzijn van iedereen die bij de school betrokken is.

​​

Leerlingen aan het woord

"Wij vinden het leuk op De Koningsspil omdat we een moestuin met schommel hebben"

"En de juffen houden van grapjes en vinden pesten écht niet leuk!"- Leerlingen groep 4