Ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders in de school: samen werken aan de kwaliteit van het onderwijs

Een school kan niet zonder kinderen, maar ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kinderen. Op de Koningsspil vinden wij dat ouders en school elkaar moeten aanvullen en versterken in de opvoeding van de kinderen. Daarom investeren we veel tijd in het opbouwen en onderhouden van de sociale relaties met ouders. Wij zien hen als partners omdat de samenwerking leidt tot hogere resultaten bij de kinderen. Wij onderscheiden twee vormen van oudersamenwerking:

Ouderbetrokkenheid
Ouders willen graag betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind op school, maar weten niet altijd hoe zij dat het beste doen. Zoals ook elke leraar betrokken is bij hun leerlingen, maar ook niet altijd weet hoe hij/zij ouders het best hierbij kan betrekken. Het concept Ouderbetrokkenheid op de Koningsspil gaat verder dan alleen elkaar (over en weer) informeren. Wij willen dat school en ouders echt samen werken op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar.

Ouderparticipatie
Wij betrekken ouders bij de diverse activiteiten op school. Eén van de manieren dat te doen is het inschakelen van ouderhulp. Voor ons is dat erg belangrijk want dankzij de hulp van ouders zijn veel extra activiteiten mogelijk die we anders niet zouden kunnen organiseren. Het zijn vaak deze extraatjes waar uw kind veel plezier aan beleeft en die belangrijk zijn voor de kwaliteit van onze school. Jaarlijks zijn vele ouders actief bij het ondersteunen van excursies, spelletjes, festiviteiten, schoolsporten, projecten en klussen.

Op de Koningsspil kennen we verschillende vormen van ouderhulp zoals:
  • Incidentele hulp bij groepsactiviteiten die eenmaal per jaar plaatsvinden, zoals excursies, projecten en schoonmaken. Voor deze activiteiten worden ouders vaak rechtstreeks door de groepsleerkracht benaderd.
  • Incidentele hulp bij groepsoverstijgende activiteiten die eenmaal per jaar plaatsvinden, zoals Sinterklaas, kerst en de kinderboekenweek.
  • Structurele hulp bij regelmatig terugkerende groepsoverstijgende activiteiten, zoals de luizenbrigade, het schooltuinonderhoud en de klussengroep.
Betrokkenheid bij het schoolbeleid via de medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier voor ouders om mee te praten over het beleid op school. De medezeggenshapsraad bestaat uit zes leden: drie ouders en drie medewerkers.
 

Leerlingen aan het woord

"Omdat ik naar de juf mag luisteren, daar leer ik van"

"En we vinden de huishoek zo leuk." - Leerlingen groep 2