BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8 thuisblijven of naar kinderopvang/school?

13-11-2020
Geachte ouders/verzorgers,

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de 2 beslisbomen die er gehanteerd werden m.b.t. thuisblijven of naar school. Ondertussen is hier alweer een aanpassing op gedaan. Hieronder kunt u de aanpassingen lezen en de beslisboom t/m groep 8 is toegevoegd als bijlage.

Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van verkouden kinderen op de kinderopvang en in het basisonderwijs gelijk worden getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso / gastouder) en school mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. Met deze beslisboom kun je bepalen of een kind van 0 jaar t/m groep 8 met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang en/of school mag komen.

Er is ook een Engelse vertaling ("Decision tree nasal cold child age 0-group 8 primary") beschikbaar.

Hopende u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
met vriendelijke groet,
Sieta Dolstra, dir.
Nieuwe regelgeving en feedback verwerkt
Omdat de beslisboom op grote schaal wordt gebruikt, hebben we ook diverse vragen ontvangen over de interpretatie van de vragen uit de beslisboom. We willen dat de beslisboom zo duidelijk mogelijk is en zo min mogelijk vragen oproept of tot discussie leidt. Samen met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM hebben we alle veranderingen in de regelgeving en de feedback van ouders, kinderopvangorganisaties en scholen zeer zorgvuldig besproken. Dat heeft tot onderstaande aanpassingen geleid. Het RIVM heeft de aangepaste beslisboom wederom gecontroleerd en akkoord bevonden.

Leerlingen aan het woord

"Omdat ik naar de juf mag luisteren, daar leer ik van"

"En we vinden de huishoek zo leuk." - Leerlingen groep 2