Overzicht nieuws : nieuws 2017 - 2018

BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8 thuisblijven of naar kinderopvang/school?
13-11-2020
| Geachte ouders/verzorgers, Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de 2 beslisbomen die er gehanteerd werden m.b.t. thuisblijven of naar school. Ondertussen is hier alweer een aanpassing...
Uitreiking cheque HHNK aan obs de Koningsspil t.b.v. de inrichting van het groene schoolplein
04-11-2020
| Geachte ouders/verzorgers, Hieronder de link naar het youtubefilmpje dat er voor de leerlingen en leerkrachten van OBS De Koningsspil is gemaakt. Zet s.v.p. ook op youtube de ondertiteling aan....
schoolplein-nieuws 1
29-05-2020
| Geachte ouders/ verzorgers, Hierbij ontvangt u de eerste uitgave van het schoolplein-nieuws. Na het akkoord van de gemeenteraad op 28 mei 2020 voor het verstrekken van een financiële bijdrage,...
definitief rapport van het herstelopdracht vanuit de Inspectie van Onderwijs
14-02-2020
| Geachte ouders en verzorgers, Op 14 oktober 2019 heeft de inspecteur van onderwijs een bezoek gebracht aan onze school. Zijn oordeel was een voldoende op alle opdrachten die er aan ons onderwijs...

Ouders aan het woord

"De school biedt een veilige, maar toch uitdagende omgeving "

"De school heeft bewezen niet bang te zijn voor verandering en probeert het beste uit het eigen team, kinderen en de ouders te halen." - Jasmijn