Vertrouwen

Met nieuwe kennis en vaardigheden ga je jouw toekomst met vertrouwen tegemoet.
Op de Koningsspil werken we vanuit vertrouwen en we bereiden leerlingen zo voor op een toekomst waarvan we nu nog niet precies weten hoe deze er uit gaat zien. Daarom geven we kinderen belangrijke vaardigheden mee waarmee zij zich veranderingen snel eigen kunnen maken:
  • We denken in kansen met aandacht voor ieder kind ongeacht uiterlijk, cultuur of beperking.
  • We moedigen kinderen aan om hun eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen.
  • We leren kinderen 'leren' en laten ze zelf kiezen hoe en wat zij willen leren, uiteraard binnen gestelde kaders.
  • We laten kinderen 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen op cognitief en op sociaal-emotioneel niveau. Naast het vergaren van basiskennis werken we aan samenwerken, creativiteit, kritisch denken, onderzoeken, ondernemen en communiceren.
  • Door de samenwerking met de peuterspeelzaal spelen en leren kinderen van 2 tot 12 jaar bij ons onder één dak.

Ouders aan het woord

"Het is belangrijk dat mijn kinderen naar school gaan in het dorp en buurtgenootjes ontmoeten"

"De school vervult echt een dorpsfunctie; er worden steeds meer activiteiten georganiseerd in en rond de school." - Nicolette