Meesterschap

Kinderen én leraren kiezen hun eigen leerdoelen en zijn zo samen in ontwikkeling.
Als je over drie  jaar in de Koningsspil komt, dan zie je kinderen die aan het werk zijn in en buiten het lokaal, in en buiten de school, betrokken zijn in hun werk, bewust van wat ze willen en moeten, gemotiveerd zijn om te leren en goede resultaten te bereiken.
 
Vanuit dit toekomstbeeld werken leerlingen, leerkrachten en ouders goed samen en zijn we samen verantwoordelijk voor het leerproces. Elk kind kiest dagelijks wat en hoe het wil leren en neemt daar zelf dan ook verantwoordelijkheid voor.
 
De leerkracht is, net als de leerlingen, eigenaar van de eigen ontwikkeling en van de onderwijskwaliteit van de school. Tijdens de lessen is de docent in steeds meer in mindere mate docent en steeds meer begeleider van de leerprocessen. Hierdoor wordt de leerling uitgedaagd tot zelfstandig leren en verantwoordelijkheid nemen.
 
Leerkrachten kunnen en durven dromen en  tonen creativiteit en ondernemerschap. Nieuwe ontwikkelingen worden uitgeprobeerd. We laten eigenaarschap, eigen keuzes maken en ons eigen karakter zien.

Ouders zien we als educatieve partner en we betrekken hen actief bij het leerproces van hun kinderen.

 

Leerlingen aan het woord

"Omdat ik naar de juf mag luisteren, daar leer ik van"

"En we vinden de huishoek zo leuk." - Leerlingen groep 2