Kinderfysiotherapie bij FysioFit

De kinderfysiotherapie is 'n specialisatie van fysiotherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen van 0 tot 18 jaar. Er wordt gekeken naar de normale motorische ontwikkeling van het kind en afwijking of vertragingen daarvan. Een kind wordt doorgestuurd door de huisarts of het consultatiebureau. Het komt ook voor dat een leerkracht of een medewerker op de crèche problemen signaleert. Het kind wordt eerst onderzocht en zo nodig behandeld. Ook kunnen wij met behulp van plagiocephalometrie de afplatting van de schedel meten, welke kan ontstaan bij zuigelingen die veel op hun rug liggen. Als een baby het hoofdje steeds naar dezelfde kant houdt ontstaat er een voorkeurshouding, waardoor deze afplatting kan ontstaan. kinderfysiotherapie bij FysioFit

Ouders aan het woord

"Op de Koningsspil staat het kind centraal."

"Er wordt alles gedaan om te zorgen dat het kind de juiste begeleiding en onderwijs krijgt. Kinderen worden positief gestimuleerd." - Bregit