Onze resultaten

Kwaliteit van ons onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek (1x per 4 jaar) getoetst door de Inspectie van het onderwijs. Bij de laatste inspectie werden wij beoordeeld met een voldoende.
Klik hier voor het laatste inspectierapport. 41434 - definitief rapport herstelonderzoek bestuur en scholen (1).pdf

Ouders aan het woord

"Het is belangrijk dat mijn kinderen naar school gaan in het dorp en buurtgenootjes ontmoeten"

"De school vervult echt een dorpsfunctie; er worden steeds meer activiteiten georganiseerd in en rond de school." - Nicolette